Bijlessen

Naast Holistisch en energetisch consulten is het ook mogelijk om bijles aan huis af te nemen voor basisschoolleerlingen en voortgezet onderwijs leerlingen. Sinds 2012 geef ik bijlessen aan huis en vanaf september 2016 kan dit ook via mijn praktijk.

De bijlessen kosten 25 euro per uur, exclusief reiskosten. Reiskosten worden in overleg met elkaar overeengekomen.
* let op: Bijlessen kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd, daarna kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Ik geef de bijlessen in de regio’s Veghel, Eindhoven, Den Bosch, Uden en de dorpen rondom deze plaatsen. Het is mogelijk om de bijles aan huis te krijgen of bij mij in een speciaal ingerichte ruimte daarvoor.

Verder heb ik ervaring met een aantal leerproblemen zoals Dyslexie, ADHD en ADD. Tijdens de begeleiding voor onderstaande vakken kan ik rekening houden met bovengenoemde leerproblemen.

Hieronder vind je per niveau de vakken waarin je bijles kunt aanvragen.

Basisschool
Taal: woordenschat, begrijpend lezen, werkwoordspelling
Rekenen: groep 8 niveau

Mavo
Tot en met examenniveau bied ik ondersteuning voor de volgende vakken:
Wiskunde, Biologie, Economie,Rekenen, leerstrategie begeleiding en individuele studiebegeleiding.

HAVO
Tot en met examenniveau bied ik ondersteuning voor de volgende vakken:
Wiskunde A, Biologie, Rekenen, leerstrategie begeleiding en individuele studiebegeleiding.

Voor de onderbouw bied ik ondersteuning voor de vakken:
Wiskunde, Economie,Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en leerstrategie.