Behandelingen

Holistisch Praktijk ‘Onder de Linden’ biedt verschillende behandelingen aan, allemaal vanuit de holistische visie:

  • Intake gesprek
  • Holistisch consult 
  • Energetische behandeling

Het Intakegesprek:
Wanneer je belangstelling hebt in een holistisch of energetisch consult zullen we eerst een intakegesprek voeren. Voordat het intakegesprek plaatsvindt krijgt u een intakeformulier toegestuurd die u thuis mag invullen. Dit om alvast een beeld van uw levensgeschiedenis te krijgen.

Intakeformulier holistisch consult v1

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar en kijken we of we een “klik” met elkaar hebben. Voor het slagen van een traject is het immers belangrijk dat we vertrouwen in elkaar hebben. Verder bespreken we het intakeformulier en wat uw doelen en verwachtingen zijn. Wanneer we het intakegesprek gehad hebben stel ik in samenspraak met u een behandelplan op.

*opmerking: Bij enkel een energetische behandeling zullen we minder lang stil staan bij de intake. Het doel is om kort uw hulpvraag te bespreken en om dan over te gaan tot behandeling. Bij een energetische behandeling zit de intake dus standaard bij de eerste behandeling.

Wanneer u akkoord gaat met de behandeling tekent u een overeenkomst waarin u akkoord gaat met de behandeling. Voor minderjarige geldt dat beide ouders een behandelovereenkomst tekenen. Daarvoor is een apart formulier. Beide formulieren staan hieronder. Tijdens de consulten kan de behandeling altijd aangepast worden naar uw wens. Het is belangrijk dat u achter de behandeling staat.

format Toest. minderjarige VVET

Behandelovereenkomst praktijk onder de linden v1

Holistisch consult:
De sleutel tot verandering is een combinatie van denken en voelen. Naast het werken aan inzicht, door een stuk reflectie en het bespreken van datgene waarmee je worstelt, wordt er (in overleg) ook energetisch behandeld en kunnen er oefeningen worden meegegeven om het effect van de behandeling te versterken.

Energetische behandeling:
Hier ontvangt u enkel een energetische behandeling. Ik behandel met name de fysieke, mentale en de emotionele laag en reinig deze. Dit lijkt veel op de ontspanningsbehandeling. Lees hieronder voor die behandelwijze. Deze behandeling wordt grotendeels in stilte gedaan en de cliënt mag ontspannen op de behandeltafel liggen. Wanneer ik dingen tegen kom, kan het zijn dat we hier even kort bij stil staan, maar u geeft aan in hoeverre u hierop in wilt gaan.

Energetische ontspanningsbehandeling:|
Tijdens deze behandeling lig je op een massagetafel en het enige wat je uit hoeft te doen zijn je schoenen. Tijdens de behandeling hoef jij niets te doen behalve lekker liggen.

  • Aan het begin  van de behandeling zal ik mijn duim op de achterkant van je voet leggen en zal ik door mijn handen energie van de ene hand door je lichaam naar mijn andere hand sturen om je te “ontladen”. Iedereen heeft (elektrische) lading om zich heen. Alle vormen van spanning in je lichaam zijn kenmerkend door dat daar teveel energie/lading zit. Vanuit mijn opleiding heb ik geleerd om via mijn handen en mijn lichaam deze lading te neutraliseren/te ontladen, zodat je weer lekker kunt ontspannen.
  • Na het neutraliseren via je voeten zal ik tot en met je heupen mijn handen op je benen leggen en door mijn handen energie laten stromen zodat je daar weer lekker oplaad.
  • Daarna zal ik het veld dat om je heen ligt neutraliseren, door overal waar teveel lading is dit weg te halen en op te laden waar te weinig lading is.
  • Als laatste zal ik 5 hoofd energiepunten in je lichaam opladen, zodat je meer balans komt en 1 daarvan zal ik extra herstellen als dat nodig is. Dit zijn een soort draaikolkjes boven je lichaam, dus daarvoor hoef ik je (ook) niet aan te raken.
  • Daarna sluit ik de behandeling af door het energieveld boven je hoofd te ontladen, zodat je echt kunt ontspannen.

Wat kan je merken?
Tijdens de behandeling kun je tinteling, kou, warmte, rillingen voelen. Gapen en boeren zijn ook niet ongebruikelijk. Dit is een manier van je lichaam om (de lading) los te laten.

Na de behandeling kan je je moe en ontspannen voelen. Het kan ook voorkomen dat bepaalde klachten erger worden en daarna afnemen. Meer plassen of naar de wc moeten komt ook voor. Een energetische behandeling kan tot wel twee weken doorwerken (op een positieve manier). Alle nawerkingen van een behandeling behoren van tijdelijke aard te zijn.

Om je lichaam te helpen met ontladen en ontgiften is goed water drinken belangrijk.